DATOS IDENTIFICATIVOS:

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular do dominio web é Xosé Lois González González (en diante O CARRABOUXO), con domicilio para estes efectos en Ourense e número de N.I.F.: 11690164-T. Correo electrónico de contacto: ola@carrabouxo.es do sitio web.

Datos de contacto e identidade do Responsable:

Identidade do Responsable: Xosé Lois González González
Nome comercial: O CARRABOUXO
NIF/CIF: 11690164-T
Enderezo: Ourense
Correo electrónico: ola@carrabouxo.es
Actividade: ILUSTRACIÓN

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”. Para o tratamento de datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Base Xurídica de Protección de Datos:

O CARRABOUXO adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

TRATAMENTO DOS teus DATOS PERSOAIS

Non existen destinatarios ou cesións a terceiros de transferencia dos teus datos persoais

O CARRABOUXO non cede a terceiros os datos persoais obtidos dos seus usuarios, o seu uso e tratamento son exclusivos de O CARRABOUXO.

Principios de Protección de Datos

No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requirimos. Os mínimos posibles.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

¿Como obtemos os datos persoais?

Os datos persoais que tratamos en Carrabouxo.es proceden de:

 • Formulario de contacto
 • Comentarios no blog

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Carrabouxo.es estamos a tratar datos persoais que me concierne, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Opoñerse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidad dos datos

Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservareinos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O CARRABOUXO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que nos facilitaras e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento estea baseado no consentimento
 • Os datos fosen facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento efectúese por medios automatizados.

Ao exercer o teu dereito á portabilidad dos datos, terás dereito a que os datos persoais transmítanse directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario conéctase con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo ao titular, subscribirse ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable O CARRABOUXO. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por Carrrabouxo.es, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

En Carrabouxo.es existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de contacto: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, teléfono, para responder os requirimentos dos usuarios de Carrabouxo.es. Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poidas ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de DISEÑART (provedor de O CARRABOUXO) dentro da UE.
 • Formulario de alta para comentarios do blog: Para comentar as publicacións do blog Carrabouxo.es requírese que o usuario se dea de alta a través deste formulario. Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, Email, Sitio web. Unha vez dado de alta, o usuario poderá realizar tantos comentarios como desexe e dar resposta sobre os anteriores. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de DISEÑART (provedor de O CARRABOUXO) dentro da UE.

Existen outras finalidades pola que tratamos os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallo na política de cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. Carrabouxo.es pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de Carrabouxo.es rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos de O CARRABOUXO. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, O CARRABOUXO con domicilio en Ourense será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

O CARRABOUXO, non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos. Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse:

 • En canto se manteña a relación mercantil.
 • Ata que non se solicite a súa supresión polo solicitado.
 • Período a partir da última confirmación de interese: 1 ano.

¿A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Moitas ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratados por terceiros. Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, Carrabouxo.es, comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a migestoriaonline.es a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de Carrabouxo.es será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Cambios na política de privacidade

O CARRABOUXO resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, O CARRABOUXO anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.